O nama

Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb sa sjedištem u Dugavama, Ulica Sv. Mateja 70/a djeluje od 1982. godine.

Djelatnost Doma je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno – zaštitnih potreba djece i mladeži u dobi od 7-21 god. života koja iskazuju poremećaje u ponašanju.

Dom pruža usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvat, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, brigu o zdravlju, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju.

U Domu se provodi stacionarna opservacija, poludnevni boravak – produženi stručni postupak, prihvat i domski tretman, a u skladu s propisima o izvršenju odgojnih mjera za maloljetnike izvršavaju se i sudske odgojne mjere:

  • upućivanje u Centar za odgoj (Disciplinski centar)
  • pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
  • iznimno i upućivanje u odgojnu ustanovu

U Ulici Otona Župančića 14 te Denzlerovoj broj 46 i 48 osiguravamo usluge stalnog smještaja muškoj djeci i mladeži u dobi od 12 – 18 godi. te u Stambenoj zajednici Dubrava korisnicima do 21 godine života.

U radu Doma poseban se naglasak stavlja na neposredan preventivni rad provođenjem programa produženog stručnog postupka pri osnovnim školama (poludnevni boravak pri osnovnim školama).

Stručni kadar

Dom ima 98 stalno zaposlenih. od čega je 80% stručnog kadra kao što su: socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i odgajatelji koji vode brigu i skrbe za više od 500 korisnika u različitim segmentima.

Dom je razmješten po lokacijama:

  • Sv. Mateja 70/a (sjedište i uprava te Odjel dijagnostike, prihvata i smještaja)
  • Župančićeva 14 ( Dom za mušku djecu i mladež)
  • J. Denzlera 46 i 48  (Stambene zajednice Dugave I i II)
  • Av. Dubrava (Stambena zajednica Dubrava)
  • Poludnevni boravak pri osnovnim školama (21 OŠ na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije)

Preuzmite letak u pdf formatu:

Dom-Dugave-deplijan_web

shematski prikaz Doma Dugave

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.